2 % pre krajšie chvíle
v Materskej škole
Play school

Aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života našich detí ešte viac zlepšila, pri Materskej škole Play school vzniklo Občianske združenie Čarovný strom.

Jeho cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy. Ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym za poskytnutie 2% zo svojich daní pre OZ Čarovný strom. Získané peniaze boli aj budú použité na skrášlenie školského dvora, doplnenie športových aj didaktických pomôcok v rámci Materskej školy Play school.

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám.

Ak ste sa rozhodli 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť naše občianske združenie Čarovný strom, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

2. Zamestnaci

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Stiahnite si tlačivo k 2% vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
Stiahnuť tlačivo

1. Ak ste právnická alebo fyzická osoba živnostník

priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi:

Názov organizácie:
Občianske združenie Čarovný strom
Forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu:
SK80 8330 0000 0027 0107 5979
Dátum registrácie: 24.11.2015
IČO: 50026071
Ulica: Kmeťova 1540/23
Mesto: Košice
PSČ: 04001

Dôležité termíny

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2024 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

ĎAKUJEME