O nás

Aktivity

Angličtina - V časovo vymedzenom priestore deti komunikujú výhradne anglicky prostredníctvom lektorky. Anglickými frázami ich naše pani učiteľky sprevádzajú počas celého dňa.

Bio záhradka - Pre deti je k dispozícii BIO záhradka, kde si deti pestujú s pani učiteľkami vlastné paradajky, uhorky, hrášok a bylinky, ktoré si samé zbierajú a jedia.

Gym - Deti pravidelne každý týždeň navštevujú Family Gym Oaza, kde v telocvični prebieha pohybová príprava.

Divadlo - Pravidelnou návštevou bábkového divadla vedieme deti k rozvoju predstavivosti, ale aj kultúrnemu cíteniu.

Hudba - Deti učíme, že hudba je každodennou súčasťou človeka. Hudobné aktivity sú vo forme spevu, rytmizácie aj počúvania hudby napr. pri výtvarných činnostiach. Deti sa stretávajú s umelcami a majú pravidelnú muzikoterapiu s muzikoterapeutkou.

Varenie - Deti dva krát do mesiaca majú kurz varenia, kde sa učia pripraviť jednoduché recepty.

Naša materská škola pravidelne zabezpečuje akcie ako návšteva zubára, hasičov, policajtov, deň detí na chate Hrešná, opekačky s rodičmi, program zdravé oči, vystúpenie v domove dôchodcov, návšteva knižnice, planetária, hrnčiarskej dielni, múzeá, divadla, farmy a podobne.

Rodičia sa môžu tešiť na tvorivé a zážitkové workshopy spolu s ich detičkami ako sú napríklad hravé stredy kedy spolu s deťmi rodičia hrajú popoludní spoločenské hry.

Realizujeme školské akcie ako je Deň matiek, Deň otcov a pod... Tieto akcie dopĺňame tvorivými aktivitami, do ktorých zapájame celé rodiny.

Detičky sa môžu prihlásiť aj do nadštandardných krúžkov ako sú detská gymnastika, plávanie, korčuľovanie, lyžiarsky výcvik a podobne.

Pre predškolákov zabezpečujeme depistáž predškolskej zrelosti (realizuje odborník z CPPPaP na základe žiadosti MŠ priamo v MŠ).

Stravovanie

Chutne a zdravo

Keď detičky po aktivitách vyhladnú, energiu si doplnia kvalitnou stravou s bohatým obsahom živín a stráženým obsahom cukru. Deti majú k dispozícii po celý deň pitný režim.

Stravovanie detičiek zabezpečujeme v spolupráci s overenou partnerskou súkromnou materskou škôlkou. Ovocie navyše nám zabezpečuje firma hook.sk prostredníctvom školského programu „Školské ovocie“.

Náš tím

Kto sa stará o vaše detičky?

O Vaše ratolesti sa u nás starajú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú odborné skúsenosti s deťmi. A hlavne, sú ľudskí a srdeční. Pri práci s deťmi využívajú metódy, ktoré podporujú zdravú sebadôveru, individualitu i sebavedomie.

Mgr. Radka Šolcová

zástupca riaditeľa

Radka vyštudovala strednú a vysokú pedagogickú školu v Prešove. Je mamou troch krásnych detí. Úspešne ukončila Montessori kurz, kurz Hejného metódy, kurz Muzikoterapie. Má vyštudovanú základnú umeleckú školu v odbore hra na klavír a výtvarná výchova. Pôsobila vo folklórnom súbore a zbore. Má rada cyklistiku, knihy a prírodu.

Mgr. Martina Jevická Čatlošová

riaditeľka

Martina je mamou dvoch krásnych synov. Vyštudovala všeobecné gymnázium v Košiciach a vysokú školu pedagogickú v Prešove. Dlhé roky sa venovala basketbalu, bola členkou nezávislého divadla. Úspešne ukončila kurz anglického jazyka a špecialnopedagogické minimum. Organizuje akcie pre nepočujúce deti. Má rada divadlo, fotenie a šport.

Františka Tažiková

učiteľka

Fany je mamou dvoch šikovných synov. Vyštudovala strednú súkromnú a sociálnu akadémiu v Košiciach. Úspešne ukončila Montessori kurz pod vedením MVDr. Evy Štarkovej a tiež kurz prvej pomoci zameraný na detský vek. Má rada pobyt v prírode, psychologickú a pedagogickú literatúru.

Mgr. Diana Čiderová

učiteľka

Diana vyštudovala Súkromnú strednú odbornú školu v odbore - Učiteľka v MŠ a vychovávateľka a vysokú školu psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odbornú prax získavala v Súkromnej autistickej MŠ, či v Súkromnom centre Špeciálno- pedagogického poradenstva. V oblasti psychológie absolvovala kurz “Baum test”, ktorý je zameraný na diagnostiku a interpretáciu projektívneho testu. Vo svojom voľnom čase sa venuje koňom, kde svoje vedomosti z psychológie túži pretaviť do praxe a to hipoterapie.

Eva Trčková

Evka je mama troch krásnych detičiek. Vyštudovala strednú obchodnú akadémiu Watsonova v Košiciach. V blízkej dobe sa chystá študovať predškolskú výchovu. Bola asistentkou v materskej škole autistickému chlapčekovi. Vo svojom voľnom čase rada číta knihy, háčkuje a maľuje.

Zaujala Vás škôlka Play School?

Prídťe sa k nám pozrieť! Radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie. Prevedieme Vás našimi priestormi a oboznámime Vás s chodom a filozofiou našej škôlky.

Mám záujem